Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zdarza się, że faktury zakupowe otrzymamy z opóźnieniem. Albo po prostu zapomnimy przekazać je do księgowości. Co należy robić w takiej sytuacji? Czy takie faktury „przepadają”, czy warto je jednak przekazać jeszcze do rozliczania księgowości?

 

Rozliczenie w PIT

 

Generalnie prowadząc rozliczenia za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów faktury kosztowe należy księgować w dacie poniesienia kosztu (tj. w dacie wystawienia faktury). Tym samym wydatek udokumentowany fakturą stanowi koszt uzyskania przychodów miesiąca, w którym została wystawiona faktura dokumentująca ten wydatek.

 

W przypadku, gdy fakturę otrzymamy z opóźnieniem ta zasada również ma zastosowanie. Oznacza to, że należy cofnąć się do okresu, w którym faktura została wystawiona i należy skorygować rozliczenia za ten okres.

 

Drugim rozwiązaniem jest zaksięgowanie faktury w miesiącu, w którym została ona dostarczona do biura rachunkowego. Taka praktyka nie jest kwestionowana przez organy podatkowe, niemniej prawidłowy jest pierwszy sposób, który polega na wpisaniu kosztu w miesiącu jego poniesienia (wystawienia faktury).

 

Wyjątek – faktury za towary handlowe

 

Koszty dotyczące zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych zawsze ujmowane są w podatkowej księdze najpóźniej w dacie przyjęcia towaru. Dotyczy to również sytuacji, w której nie otrzymaliśmy faktury w terminie albo zgubiliśmy ją.

 

Podstawa prawna

§ 17 oraz §30 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Art. 22 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Rozliczenie w VAT

 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Rozliczenia można dokonać również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesiącach lub kwartałach, w zależności od zadeklarowanego w urzędzie sposobu rozliczania VAT).

 

Gdy fakturę otrzymano w miesiącu poprzednim, za który złożono już deklarację VAT i JPK_VAT, można ująć ją w rejestrze zakupów VAT w bieżącym miesiącu, ponieważ nie minęły jeszcze ustawowe dwa okresy rozliczeniowe.

 

W sytuacji, gdy od daty na fakturze do momentu, jej otrzymania minął okres dłuższy niż dwa okresy rozliczeniowe wciąż można odliczyć podatek VAT. Wymaga to jednak cofnięcia się do okresu pierwotnego, a następnie sporządzenia korekt deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz korekt JPK_VAT, a następnie ponownego ich wysłania.

 

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku faktur zakupowych ich rozliczenie jest prawem podatnika. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie chce korygować złożonych wcześniej deklaracji, nie musi korzystać z odliczenia VAT z zaległej faktury.

 

Uwaga: zasady te nie dotyczą bowiem faktur zagranicznych oraz krajowych z odwrotnym obciążeniem.

 


Jak przekazywać faktury do księgowej/-ego bez konieczności ich zawożenia?

 

Można pobrać aplikację mobilną Cyfrowy Asystent Finansowy w Google Play - link do pobrania. Mając aplikację wystarczy, że zrobić zdjęcie faktur kosztowych.
Trafią one bezpośrednio do miejsca, w którym księgowy/-owa je zobaczy.

 

Dla posiadaczy iPhone’a: można z komputera wgrywać pliki z fakturami bezpośrednio na platformę Cyfrowy Asystent Finansowy w zakładce Skrzynka.

Aplikacja w AppStore będzie dostępna już wkrótce.


 

Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym,
gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

 

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl

 

 

 

 

 

 

Usługi B2B – faktura otrzymana z opóźnieniem

14 sierpnia 2020

Zaloguj do CAF

Zaloguj do CAF
Zarejestruj się