Zastanawiasz się czy musisz prowadzić magazyn i o co w ogóle w tym chodzi?

Po pierwsze warto oddzielić magazyn jako pomieszczenie i magazyn dla celów rachunkowych.

 

Magazyn jako pomieszczenie

 

Rozpoczynając działalność często korzysta się z powierzchni do przechowywania dostępnej we własnym mieszkaniu – domu czy garażu. Przepisy podatkowe nie nakładają konieczności wynajmowania jakiś szczególnych powierzchni w celu prowadzenia magazynu więc w tym zakresie nie ma żadnego problemu. Trzeba jednak pamiętać, że każdą kwestię trzeba rozpatrywać z własnej perspektywy. Okazać się może, że działalność podlega pod inne przepisy, które mogą wymagać prowadzenia magazynu w konkretnej formie.  

 

Magazyn pod kątem księgowym

 

Pod kątem księgowym obowiązek prowadzenia magazynu wynika z Ustawy o rachunkowości, a rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą zwykle nie musimy od razu prowadzić pełnej rachunkowości (tj. prowadzić pełne księgi handlowe). 

 

Większość działalności jednoosobowych i spółek cywilnych prowadzi księgowość uproszczoną – podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów ryczałtu ewidencjonowanego. W takiej sytuacji Ustawa o rachunkowości nie ma znaczenia, bowiem podstawą prawną prowadzenia księgowości jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia magazynu w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych, jednak to nie oznacza, że nie warto prowadzić magazynu. Czasem może to być jednak przydatne.

 

Prowadzenie magazynu przydaje się przede wszystkim przy dużej liczbie i różnorodności towarów.

 

Przede wszystkim dzięki prowadzeniu magazynu otrzymujemy szczegółową ewidencję posiadanych towarów handlowych lub produktów gotowych – stany magazynowe uzupełnia się na bieżąco o zakupione zapasy i pomniejsza o sprzedaż. Dzięki temu otrzymujemy informację o:

-      popularności konkretnych towarów i produktów,

-      kończących się zapasach i brakach w magazynie,

-      zainteresowaniu daną ofertą przez konkretne grupy klientów.

 

Kolejnym plusem prowadzenia magazynu jest kontrola ceny nabycia i ceny sprzedaży produktów, dzięki czemu widać dokładnie, ile przedsiębiorstwo zarabia na konkretnych towarach.

 

Prowadzenie magazynu ułatwia również rozliczenia księgowe, ponieważ zgodnie z przepisami na koniec każdego roku podatkowego (i początek nowego) należy sporządzić remanent.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dowód sprzedaży (wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana).


 

Jeśli chcesz łatwo i szybko wystawić fakturę wejdź do Cyfrowego Asystenta Finansowego i dodaj kontrahenta wchodząc w zakładkę Fakturowanie, a następnie wybierając opcję Kontrahenci i Dodaj kontrahenta. Po wejściu w zakładkę wystarczy podać NIP, a reszta danych zostanie zaciągnięta automatycznie.

 


 

Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym,
gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

 

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl

 

 

 

 

 

PRODUKCJA A MAGAZYN

14 sierpnia 2020

Zaloguj do CAF

Zaloguj do CAF
Zarejestruj się