Wraz z wejściem w życie przepisów, zgodnie z którymi fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu z NIP nabywcy pojawiły się pewne problemy.

 

Paragon a faktura uproszczona

 

Po pierwsze należy zauważyć, że w niektórych sytuacjach paragon może zastąpić fakturę i stać się podstawą ujęcia wydatku w kosztach podatkowych. Mowa
o paragonie, który stanowi fakturę uproszczoną. Aby to sprawdzić, należy zweryfikować dane, jakie zawiera paragon. Dzięki temu możliwe jest porównanie, czy tego rodzaju dokument zawiera niezbędne dane do uznania go za fakturę uproszczoną.

 

Porównując dane, jakie muszą się znaleźć na paragonie, a na fakturze uproszczonej dojdziemy do wniosku, iż jedynym elementem różniącym te dokumenty jest numer NIP nabywcy. Jeśli więc nabywca zażyczy sobie, by zamieścić na paragonie jego NIP, a wartość zakupów (brutto) nie przekracza 100 euro (albo 450 zł), wtedy dokument ten może być traktowany jako faktura uproszczona.

 

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych firma, która wystawi nabywcy paragon z NIP na kwotę do 450 zł (100 euro), nie wystawia już do niego standardowej faktury.

 

Ministerstwo Finansów podaje przykład pracownika firmy, który np. w styczniu kupi paliwo do samochodu służbowego za 300 zł i poda na stacji firmowy NIP. Wówczas otrzyma paragon fiskalny, który – jeśli tylko będzie zawierał NIP nabywcy – będzie stanowił fakturę uproszczoną.

 

Z perspektywy księgowej pojawia się wiec pytanie – gdzie na paragonie (fakturze uproszczonej) znajduje się numer faktury? Każdy paragon fiskalny, w tym również
i ten, który uznany jest za fakturę uproszczoną posiada swój numer i należy przyjąć, że numer paragonu fiskalnego jest numerem tej faktury uproszczonej.

 

Od 1 stycznia 2020 r., za fakturę uznawane są również uznawane bilety jednorazowe na przejazdy pasażerskie koleją oraz przejazdy autostradą płatną (po spełnieniu warunków wskazanych w par. 3 pkt 4 rozporządzenia ws. wystawiania faktur). Z nich również będzie można odliczać VAT (o ile przejazd będzie związany
z czynnościami opodatkowanymi).

 

Podstawa prawna: art. 106e ust 1 pkt 2 ustawy o VAT

 

Faktura uproszczona a JPK_VAT

 

Paragony, które stanowią fakturę uproszczoną – z perspektywy nabywcy – należy ewidencjonować w rejestrach JPK_VAT. Nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktury uproszczonej. Od 1 października 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustawą VAT, nie będą musiały być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT - w okresie do 31 grudnia 2020 r.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MF w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (z dnia 18.10.2019) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach, podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

 


Jak przekazywać faktury do księgowej/-ego bez konieczności ich zawożenia?

 

Można pobrać aplikację mobilną Cyfrowy Asystent Finansowy w Google Play - link do pobrania. Mając aplikację wystarczy, że zrobić zdjęcie faktur kosztowych.
Trafią one bezpośrednio do miejsca, w którym księgowy/-owa je zobaczy.

 

Dla posiadaczy iPhone’a: można z komputera wgrywać pliki z fakturami bezpośrednio na platformę Cyfrowy Asystent Finansowy w zakładce Skrzynka.

Aplikacja w AppStore będzie dostępna już wkrótce.


 

Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym,
gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

 

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl

 

 

 

 

 

 

FAKTURA UPROSZCZONA DO 450 zł

14 sierpnia 2020

Zaloguj do CAF

Zaloguj do CAF
Zarejestruj się